AØKA08071U Offentlig udgiftspolitik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Policy Expenditure Policy

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Offentlig udgiftspolitik gennemgår økonomisk og økonomisk-politisk teori og empiri for indretningen af den offentlige sektors økonomi. Målet er at give de studerende redskaber til at kunne analysere generelle normative og deskriptive spørgsmål inden for offentlig økonomi, herunder danske forhold.

Faget dækker både normativ og deskriptiv offentlig udgiftspolitik. Faget præsenterer teori for de to primære udgiftsområder offentlige goder og velfærdsstaten, herunder med fokus på særlige offentlige programmer som uddannelse og pensioner. Herudover gennemgås problemstillinger vedrørende indretningen af den offentlige sektor, herunder incitamentsstrukturer i den offentlige sektor, samt diskussioner om offentlig vs. privat ejerskab.

Målbeskrivelser

Efter gennemførelsen af kurset skal de studerende kunne redegøre for

 • teorien for offentlige goder
 • teorien bag social forsikring
 • Normativ og deskriptiv teori for overførselsprogrammer
 • offentlig politik mht. pensioner og uddannelse
 • teorien for offentlig tilvejebringelse af private goder
 • adfærdsøkonomisk teori og velfærdsstaten
 • Organisations- og incitamentsproblemer i den offentlige sektor
 • problemstillinger vedrørende offentligt vs. privat ejerskab
 • indledende problemstillinger vedrørende privatisering og regulering

For at opnå højeste karakter skal de studerende på overbevisende vis kunne: 1) anvende metoder og resultater fra de ovenstående emneområder til at belyse disse og nærtbeslægtede emner inden for offentlig udgiftspolitik; 2) diskutere antagelser og analysemetoder i samme; samt (3) placere og diskutere emnerne i en dansk og international praktisk og empirisk kontekst svarende til hvad der er gennemgået til undervisningen.

Pensum
- Aaron, Henry J. 1999. "Retirement, Retirement Research, and Retirement Policy," i Aaron (red.) Behavioral Dimensions of Retirement Economics, Brookings Institution Press. (38 s.)
- Akerlof, George. 1978. "The Economics of Tagging as Applied to the Optimal Income Taxation, Welfare Programs and Manpower Planning." American Economic Review 68:1, 8 19. (12 s.)
- Alesina, Alberto, Edward Glaeser og Bruce Sacerdote. 2001. "Why Doesn't the United States Have A European Style Welfare State." Brookings Papers on Economic Activity 2:2001, s. 187 247. (61 s.)
- Armstrong, Mark, Simon Cowan and John Vickers. 1995. Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience. Cambridge, MIT Press, Kap. 1, 2 (minus afsnit 2.1.4, 2.2.2, 2.2.3 og 2.3.2) og 4 (67 s.)
- Atkinson, Paul og Paul van den Noord. 2001. "Managing Public Expenditure: Some Emerging Policy Issues and a Framework for Analysis." OECD Economic Department Working Paper No. 285, Februar. (51 s.)
- Ballard, Charles L. og Don Fullerton. 1992. "Distortionary Taxes and the Provision of Public Goods," Journal of Economic Perspectives 6(3), s. 117 131. (15 s.)
- Barr, Nicholas. 1998. The Economics of the Welfare State, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press. Kapitel 9.2 9.5. (27 s.)
- Besley, Timothy and Maitreesh Ghatak. 2003. "Incentives, Choice, and Accountability in the Provision of Public Services." Oxford Review of Economic Policy 19, 235 249. (15 s.)
- Boadway, Robin og Michael Keen. 2000. "Redistribution." Kap. 12 i Atkinson & Bourguignon (eds.) Handbook of Income Distribution, Vol 1. Afsnit 2, s. 677 701. (24 s.)
- Boadway, Robin og Bruce, Neil. 1994. "The Government Provision of 'Private' Goods in a Second Best Economy" fra Defining the Role of Government: Economic perspectives on the State, Government and Competitiveness Project, School of Policy Studies, Queen's University. (82 s.)
- Boldrin, Michele, Juan D. Dolado, Juan F. Jimeno og Franco Peracchi. 1999. "The Future of Pensions in Europe," Economic Policy 14, 287 320. (33 s.)
- Bruce, Neil og Waldman, Michael. 1991. "Transfers in Kind: Why They Can Be Efficient and Nonpaternalistic," American Economic Review 81, s. 1345 51. (7 s.)
- Christoffersen, Henrik, Martin Paldam og Allan H. Würtz. 2007. "Public Versus Private Production and Economies of Scale." Public Choice 130:311-328 (18 s.)
- Cornes, Richard og Todd Sandler. 1996. The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press. Kap 8.1, 11, 18. (65 s.)
- Dixit, Avinash. 2002. "Incentives and Organizations in the Public Sector: An Interpretative Review." Journal of Human Resources 37, 696 727. (32 s.)
- Dixit, Avinash og John Londregan. 1996. "The Determinants of Success of Special Interests in Redistributive Politics," Journal of Politics 58:1132 1155. (23 s.)
- Hagen, Jürgen von og Ian J. Harden 1995. ?Budget processes and commitment to fiscal discipline?. European Economic Review 39: 771-779 (9 s.).
- Hanuchek, Eric A. 2002. "Publicly Provided Education," i A. Auerbach og M. Feldstein (red), Handbook of Public Economics, Volume 4, s. 2045 2072 (t.o.m. afsnit 4.3) (28 s.).
- Hart, Oliver, Andrei Shleifer og Robert Vishny. 1997. "The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons," Quarterly Journal of Economics 112, 1119 1158. (39 s.)
- Musgrave, Richard A. 1994. "Fiscal Functions of the Public Sector," i Defining the Role of Government: Economic perspectives on the State, Government and Competitiveness Project, School of Policy Studies, Queen's University. (54 s.) (Kursorisk)
- Nichols, Albert L. og Richard J. Zeckhauser. 1982. "Targeting Transfers Through Restrictions on Recipients." American Economic Review 72, 372 377. (6 s.)
- Rattsø, Jørn og Rune Sørensen 1998. ?Local governments integrated in a welfare state: a review of Norwegian local government?. I Jørn Rattsø (Ed.): ?Fiscal Federalism and State-Local Finance?. Side 49-67. (18 s.) Edward Elgar. Cheltenham.

I alt 670 sider + 54 sider
Faget bygger videre på gennemgangen af offentlig udgiftspolitik i valgfaget Public Finance, hvorfor det er en fordel (men ikke en forudsætning) at have fulgt dette fag. Vi vil desuden anvende metoder fra mikro-, makro- og økonometrifagene på 2. og 3. årsprøve. En god beherskelse af stoffet fra disse fag er derfor en stor fordel.
3 timers forelæsning pr. uge i 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.