AØKA08049U Anvendt operationsanalyse med SAS

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Applied Operational Analysis with SAS

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Faget består af:

 1. Klargøring af data til SAS/OR, herunder generel programmering 
 2. Anvendelse af SAS/OR til bl.a.: Lineær, integer, og mixed integer programmering. transportproblemer, assignmentproblemer og netværksproblemer. kritiske veje og projektnetværk. 
 3. Rapportering og grafisk afbildning af resultater.
Målbeskrivelser

Faget sigter imod at sætte deltagerne i stand til at anvende SAS/OR modulet til at løse operationsanalytiske opgaver i praksis.

Der er tale om et redskabsfag. D.v.s. eksemplerne mest er lærebogseksempler". Til gengæld er der rig mulighed for at følge op med mere praktiske anvendelser i form af økonomisk øvelse og/eller hovedopgave indenfor operationsanalytiske emner.

Pensum:
Birger Madsen: "SAS/OR for Applied Operations Research" (noter)
Supplerende opgaver og eksempler (udleveres under kurset).
Grundfaget "Operationsanalyse" forudsættes. Endvidere er et vist minimum af SAS-kendskab en fordel.
3 timers forelæsninger per uge i 14 uger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 25
 • Forberedelse
 • 139
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der afleveres 4 skriftlige opgaver undervejs (individuel besvarelse), der bedømmes samlet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.