AØKA08013U  Datamatik 1 (udbud både forår og sommer)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Computer Science 1 (Spring and Summer course)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Kurset sigter mod at give de studerende grundlæggende IT-viden baseret på problemstillinger knyttet til udnyttelse af administrative data. Opbygning af og udtræk fra administrative databaser kombineres med effektiv databearbejdning i regneark. På kurset indøves dels en selvstændig anvendelse af pc'en som udviklingsværktøj, og dels gives der en systemmæssig baggrund for kommunikation med IT-specialister.

Emnekredse i faget er:

 • Udarbejdelse af makroer og funktioner i regneark 
 • Design og opbygning af grafiske brugergrænseflader (GUI) 
 • Programmering med grafiske kontroller 
 • Design og anvendelse af databaser 
 • Design og opbygning af web-sites 
 • Systemoplæg og kravspecifikationer 
I database undervisningen anvendes SQL mod Centrets SQL-Server database. Algoritmisk programmering baseres på anvendelse af VBA (Visual Basic for Applications) primært i forbindelse med udarbejdelse af makroer og funktioner i Excel.

For Efter og Forårs kurset gælder: I brugerrummet ved Center for Anvendt Datalogi ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.


For Sommerskolen gælder:
Den studerende bør medbringe pc (eller evt. Mac med Office 2011. Der ydes vejledning i praktisk anvendelse af pc'en i forbindelse med øvelseskørsler og udarbejdelse af obligatoriske opgaver. Der lægges således vægt på, at den studerende skal formå at løse konkrete IT-opgaver.
Målbeskrivelser
Datamatik 1 er et løsningsorienteret kursus, der sigter mod at give de studerende IT-viden og færdigheder som direkte kan bruges i arbejdet som samfundsvidenskabelig kandidat eller studentermedhjælper.

Efter at have gennemført kurset kan de studerende:

 • Forklare sammenhængen mellem regneark, programsprog, applikationsgeneratorer og databaser 
 • Indspille og tilrette makroer til regneark som EXCEL, samt i egentligt programsprog skrive nye funktioner og procedurer til regnearket. 
 • Designe, oprette og teste Windows baserede applikationer 
 • Udforme mindre algoritmer 
 • Forklare principperne i relationsdatabaser 
 • Designe, strukturere og oprette mindre databaser 
 • Forstå SQL og anvende sproget til komplekse forespørgsler som indeholder logiske udtryk og sub-queries 
 • Forklare de grundlæggende teknologier der ligger bag World Wide Web 
 • Designe, strukturere og implementere et informationsbærende web-site 
 • Forklare de indlærte teknikkers placering i den generelle systemudviklingsproces

Materialet består af noter, online vejledninger og diverse KB online materiale.

Forår 14:
3 timers forelæsninger i 14 uger.

I undervisningen indgår forelæsninger, vejledning og opgaver. Hvis man har en pc med Windows og Office vil det være muligt at løse de fleste opgaver fra egen pc. Det vil også være muligt at anvende det valgte web-udviklingsprogram fra egen pc.

Sommerskole 14:
Kurset løber fra den 6. august til 22. august 2014, begge dage inklusive.
Der undervises hver dag fra 9-17, teorilæsning aften og weekend må påregnes.
I undervisningen indgår forelæsninger, vejledning og opgaver. Opgaver løses fortrinsvis fra egen pc, der på forhånd bør være forsynet med Microsoft Office.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kursets gennemførelse baseres på godkendelse af 4 obligatoriske opgaver, samt nogle individuelle opgavetests.
Krav til indstilling til eksamen
Gældende for sommerskolen: Kurset har mødepligt 9-17; der vil selvfølgelig kunne være enkeltstående undtagelser fra denne.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Genaflevering af opgaver - aftales med den kursusansvarlige
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • I alt
 • 206