AØKA08002U  Economic of History

Volume 2013/2014
Education
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Content

Faget introducerer til Økonomisk historie.

De store spørgsmål indenfor økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”?, ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

Faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomisk historikere  p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udvikler sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800 samt årsager til dens ujævne spredning på tværs af kloden.

Learning Outcome

Den studerende skal kunne beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra ”moderne samfund”. Relevant økonomisk teori skal kunne anvendes til at analysere forskelle mellem førindustrielle samfund. Den studerende skal være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme. Det indebærer også et rimeligt kendskab til hvordan data er tilvejebragt, samt en evne til at forholde sig kritisk til disse data såvel som til den teori data taler til.

I forhold til den industrielle revolution skal den studerende have kendskab til teorier der anses for at være centrale for en forklaring af dennes opståen, timing såvel som spredning. Hertil kommer et overordnet kendskab til centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for nutidens globale indkomstforskelle, samt hvorfor (teoretisk og empirisk) disse hændelser anses for at være vigtige.

Pensum:

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

 

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter.

Økonomiske Principper, Makro A samt Økonometri B efterhånden som det gennemgås (OLS estimation og Instrument variabel estimation).
4 forelæsningstimer (2*2 timer) per uge i 14 uger.
Credit
7,5 ECTS
Type of assessment
Written examination, 3 hours under invigilation
A 3 hours written examination taking place at Peter Bangs Vej 36.
Aid
Without aids
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
100 % external censorship
Exam period
Will be published before the start of the semester
Re-exam
Same as ordinary. But if only a few students have registered for the re-exam, the exam might change to an oral exams with a synopsis to be handed in. This means that the examination date also will change.
Criteria for exam assesment
The Student must in a satisfactory way demonstrate that he/she has mastered the learning outcome of the course.
 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 42
 • Exercises
 • 28
 • Exam
 • 3
 • Preparation
 • 133
 • Total
 • 206