Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NDAB10013U  Databaser og datamining (DbDm) Årgang 2014/2015

Engelsk titel
Databases and Data Mining (DbDm)

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 3
Skemagruppe
B (man 8-12 + tirs 13-17 + fre 8-12)
KursuskapacitetIngen begrænsning
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Kursusansvarlig
 • Marcos António Vaz Salles (7-7970647566727643676c316e7831676e)
Undervisere
Christian Igel
Gemt den 04-12-2014
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold

 

Kurset skal sætte den studerende i stand til at forstå og benytte databaser til analyse af naturvidenskabelige fænomener. Kurset skal give den studerende indsigt og forståelse af databaser og sætte den studerende i stand til at lave applikationer hvori der indgår databaseadgang.

Første del af kurset samkøres med Databaser og Webprogrammering (Datalogi bachelor), hvor af følgende emner dækkes:

 

 • Relationelle data modeller
 • XML
 • Relationel algebra
 • SQL
 • Database design og programmering
 • Database tuning
 • Transaktioner

 

Sidste del dækker datamining emner:

 

 • Klassifikation
 • Regression
 • Klyngeanalyse
 • Metoder til dimensionalitetsreduktion
Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have:

Viden om:

 • Database Management Systems;
 • Den relationelle model;
 • Forespørgselssprog (Relationel algebra og SQL);
 • Databasemodellering og normalisering;
 • Transaktioner og samtidighedskontrol;
 • Databasebaserede applikationer (JDBC, stored procedures);
 • Indeksering;
 • Grundlæggende begreber og metoder til datamining.

Færdigheder at:

 • Konstruere forespørgsler i SQL;
 • E/R modellering;
 • Etablere database-skemaer;
 • Normalisering af databaseskemaer;
 • Anvende transaktioner til håndtering af samtidighed;
 • Optimere forespørgsler vha. indeksering;
 • Færdigheder til at løse et problem, der kræver design, implementering og/eller brug af et database system;
 • Redegøre for begreber som feature vektor, klassifikation, klyngeanalyse og dimensionalitetsreduktion;
 • Anvende udvalgte metoder til klassificering, regression, klyngeanalyse og dimensionalitetsreduktion;
 • Implementere udvalgte datamining metoder.

Kompetencer at:

 • Formulere og analysere databaseforespørgsler (SQL);
 • Konstruere og analysere konceptuelle såvel som logiske datamodeller;
 • Forklare, analysere og etablere database-skemaer;
 • Analysere målte data i databaser med udvalgte datamining metoder.
Undervisningsform
Ugentligt 2*2 timer forelæsninger, 2 timer øvelser, 2 timer laboratorieøvelser.
Første halvdel af kurset samkøres med "Databaser og Webprogrammering" (Datalogi bachelor).
Formelle krav
Dette kursus kan ikke tages, hvis kurset Databaser og Webprogrammering tages samtidigt eller er bestået.
Faglige forudsætninger
Kendskab til elementær programmering og datastrukturer svarende til kurset Programmering og Problemløsning.
Kendskab til elementær lineær algebra svarende til kurset Linear algebra.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Eksamen består af 2 tag hjem opgaver vægtet henholdsvis 60% and 40%.
Aflevering sker i Absalon.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
ReeksamenMundtlig 20 min. eksamen med 20 min. forberedelse.
Alle hjælpemidler er tilladt til forberedelsen, men ingen hjælpemidler til eksaminationen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger28
Forberedelse14
Praktiske øvelser57
Teoretiske øvelser57
Projektarbejde50
I alt206
Gemt den 04-12-2014