Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NDAA04032U  Datalogiens videnskabsteori (VtDat) Årgang 2014/2015

Engelsk titel
Theory of Science for Computer Science (VtDat)

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kursuskapacitet200
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
  • Datalogisk Institut
Kursusansvarlig
  • Jyrki Katajainen (5-7a89827b795074793e7b853e747b)
Gemt den 04-12-2014
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Overblik over og karakterisering af det datalogiske fagområde. Indblik i og karakterisering af de tre videnskabelige tilgange – den formelle videnskabelige tilgang, den eksperimenterende videnskabelige tilgang og den kvalitative videnskabelige tilgang. Computeren som fysisk maskine og matematisk model, herunder beregnelighed. Modellering og simulering af fysiske systemer. Belysning af samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer i forbindelse med brug af it-systemer.

Målbeskrivelser

Viden:
- kan redegøre for datalogi og it-fagenes placering i forhold til andre fag,
- kan redegøre for de tre videnskabelige tilgange: den formelle tilgang, den eksperimentelle tilgang og den kvalitative tilgang,
- kan give et overblik over matematiske modeller for computere, deres muligheder og begrænsninger, samt relatere disse til fysiske computere,
- kan redegøre for muligheder og begrænsninger ved modellering og simulering af fysiske systemer.

Kompetencer:
- kan fremføre argumenter i forhold til samfundsmæssige, juridiske og etiske problemer, der er knyttet til en konkret brug af et it-system.

Færdigheder:
- kan udtrykke sig i kort skriftlig form mht. ovenstående.

Undervisningsmateriale

Se Absalon når kurset er oprettet.

Undervisningsform
Forelæsninger, øvelser og seminarer.
Faglige forudsætninger
Mindst 30 beståede ECTS-point inden for datalogi / IT.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Karakteren fastsættes på baggrund af 3 individuelle ugeopgaver, der hver vægter med 1/3.
For at bestå kurset, skal der derudover afleveres 3 gruppeopgaver og udføres mindst én mundtlig fremlæggelse af en ugeopgave. Godkendes disse fire elementer ikke, gives karakteren -3 for kurset.
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
ReeksamenGenaflevering af 3 individuelle ugeopgaver, samt en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse.

Gruppeopgaver og mundtlig fremlæggelse genafleveres ikke, men testes gennem den mundtlige eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger40
Praktiske øvelser16
Forberedelse70
Projektarbejde50
Eksamen30
I alt206
Gemt den 04-12-2014