Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIA06065U  Danmarks fauna - Hvirveldyr (DanFauna) Årgang 2013/2014

Engelsk titel
Danish Fauna - Vertebrates (DanFauna)

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Kursuskapacitet80
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Biologi og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
  • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusansvarlig
  • Kasper Thorup (7-4e776b7275787343767170316e7831676e)
Undervisere
Peter Rask Møller (SNM), Hans Baagøe (SNM), Peter Gravlund (SNM) og Kim Aaris-Sørensen (SNM)
Gemt den 30-04-2013
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i biologi
Kursusindhold

Kursets formål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til den danske hvirveldyrfaunas diversitet (fisk, padder, krybdyr, pattedyr og fugle). Der lægges primært vægt på artskendskab og arternes biologi.

På kurset får den studerende et indblik i den danske hvirveldyrfaunas diversitet. Den studerende vil tilegne sig viden om den danske dyreverdens forhistorie, et stort udvalg af danske hvirveldyrs biologi, metoder til dataindsamling, faunastrukturen for den pågældende dyregruppe, samt kunne identificere dem (gennem introduktion i brugen af identifikationsnøgler til dyregrupperne). En række temaforelæsninger vil uddybe emner på tværs af dyregrupperne (Eksempler: overvintring, DNA i hvirveldyrforskning, mærkning af hvirveldyr m. m. ).

Målbeskrivelser
Kompetencer
Forklare og perspektivere bestemmelse og general biologi hos danske hvirveldyrarter

Færdigheder
Bestemme alle danske hvirveldyr til art ved brug af diverse identifikationsnøgler og felthåndbøger.

Viden

General biologi (f.eks habitatvalg, livs-/års-/yngle-cyclus og fødevalg) og udbredelse i Danmark for et udvalg af fersk/saltvandsfisk, alle padder/krybdyr, de fleste pattedyr, samt udvalgte fugle.
Indsamlings- og forskningsmetoder, der anvendes inden for hvirveldyrforskning.
Grove træk af Danmarks forhistoriske hvirveldyrverden, samt de aktuelle tidszoner og naturtyper.
Hvirveldyrenes overordnede systematik og de i kurset gennemgåede danske hvirveldyrs placering deri.
Undervisningsmateriale
Atlas over danske ferskvandsfisk (red. Carl & Møller, SNM 2012), Havfisk og fiskeri (Muus og Nielsen, Gyldendal 2006), Nordens padder og krybdyr (Fog, GAD/Gyldendal 2001), Dansk Pattedyratlas (Gyldendal 2007), Fugle i felten (Svensson 2012, Lindhardt og Ringhoff) og Politikens store fuglebog (Dybbro 2008; dækker fuglenes biologi).
Undervisningsform
Kurset består af forelæsninger og en række praktiske øvelser i identifikation og artskendskab på baggrund af friskt materiale, samt præparater fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger og Biologisk Instituts studiesamling. Obligatoriske feltekskursioner (fugletur, fiskeri ferskvand, dyrehaven). Planerne for disse oplyses ved kursusstart.
Afleveringsopgaver under kurset.
Bemærkninger
Der vil blive afkrævet positiv tilbagemelding samt oversigt over andre kurser den studerende følger i blokken kort inden kursusstart.
Tilmelding
Via STADS selvbetjening
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøven er med forberedelse (20 min).
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger24
Praktiske øvelser45
Ekskursioner20
Eksamen1
Forberedelse116
I alt206
Gemt den 30-04-2013