Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HVKK03118U  Visuel kultur/Kunst/Musik/Moderne kultur/Lit.vid./Teater: Kropsstudier – ny feministisk teori og praksis Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Body Studies – New Feminist Theory and Practice

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2017
StudienævnStudienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusansvarlig
  • Liselotte Ardal Bille (7-7166676e71716a456d7a7233707a336970)
Undervisere
Pernille Lystlund Matzen
Miriam Wistreich
Gemt den 24-03-2017
Kursusindhold

Kroppen er en politisk slagmark: Flygtningestrømmene til Europa viser, hvordan nationalstaten udgrænser nogle kroppe, mens andre problemfrit krydser grænser. Arbejde, der traditionelt udføres af omsorgsgivende (kvinde)kroppe, lønnes og vurderes lavere. Ammende kroppe forvises fra offentligheden mens kroppe, der ikke lever op til normen, stigmatiseres.  

I dette kursus skal vi undersøge, hvordan vi kan bruge kroppen som nutidigt metodisk perspektiv. Vi vil særligt lade os inspirere af feministisk teori, men også læse kernetekster fra det tværdisciplinære forskningsfelt “body studies”. Historisk har den bedste, mest valide viden været den, der fjerner sig fra kroppen - et positivistisk ‘gudetrick’, som teoretikeren Donna Haraway kalder det. Vi vil i stedet lade kroppen udgøre omdrejningspunktet, fordi det giver mulighed for at undersøge identitetspolitiske, kulturelle og kunstneriske problemstillinger ud fra et situeret, kropsliggjort perspektiv. Derfor skal vi på kurset tænke over kroppen og dens relation til omverdenen, fx ved at se på syge kroppe, racialiserede kroppe, queerkroppe, prekære og kapitaliserede kroppe. Men vi skal også tænke igennem kroppen og  undersøge kropsliggjorte metoder til vidensproduktion, fx écriture féminine og feministiske basisgrupper.

Vi vil i kurset fokusere på nyere retninger inden for feministisk og dekolonial teori såsom affektteori, økofeminisme, posthumanisme, fedmeaktivisme og crip-studies. Vi skal se på eksempler fra billedkunst, litteratur, popkultur og materielle fænomener, fx Ed Atkins, Mierle Laderman Ukules, Felix Gonzalez-Torres, ACT UP, Ryan Trecartin & Lizzie Fitch, Marina Abramovic, Jeannette Ehlers, Kanye West, Caspar Eric, menstruation, vejret og mad.

 

Undervisningsmateriale

Teoretiske bidrag af bl.a. Donna Haraway, Robert McRuer, Amelia Jones, Rosi Braidotti, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Jasbir Puar, Astrida Neimanis, Bruno Latour, Bojana Kunst, Maurizio Lazzarato og Kathi Weeks.

Undervisningsform
Forelæsninger
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger56
Eksamen84
Forberedelse279
Vejledning1
I alt420
Gemt den 24-03-2017