HVKK03118U  Visuel kultur/Kunst/Musik/Moderne kultur/Lit.vid./Teater: Kropsstudier – ny feministisk teori og praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Body Studies – New Feminist Theory and Practice

Kursusindhold

Kroppen er en politisk slagmark: Flygtningestrømmene til Europa viser, hvordan nationalstaten udgrænser nogle kroppe, mens andre problemfrit krydser grænser. Arbejde, der traditionelt udføres af omsorgsgivende (kvinde)kroppe, lønnes og vurderes lavere. Ammende kroppe forvises fra offentligheden mens kroppe, der ikke lever op til normen, stigmatiseres.  

I dette kursus skal vi undersøge, hvordan vi kan bruge kroppen som nutidigt metodisk perspektiv. Vi vil særligt lade os inspirere af feministisk teori, men også læse kernetekster fra det tværdisciplinære forskningsfelt “body studies”. Historisk har den bedste, mest valide viden været den, der fjerner sig fra kroppen - et positivistisk ‘gudetrick’, som teoretikeren Donna Haraway kalder det. Vi vil i stedet lade kroppen udgøre omdrejningspunktet, fordi det giver mulighed for at undersøge identitetspolitiske, kulturelle og kunstneriske problemstillinger ud fra et situeret, kropsliggjort perspektiv. Derfor skal vi på kurset tænke over kroppen og dens relation til omverdenen, fx ved at se på syge kroppe, racialiserede kroppe, queerkroppe, prekære og kapitaliserede kroppe. Men vi skal også tænke igennem kroppen og  undersøge kropsliggjorte metoder til vidensproduktion, fx écriture féminine og feministiske basisgrupper.

Vi vil i kurset fokusere på nyere retninger inden for feministisk og dekolonial teori såsom affektteori, økofeminisme, posthumanisme, fedmeaktivisme og crip-studies. Vi skal se på eksempler fra billedkunst, litteratur, popkultur og materielle fænomener, fx Ed Atkins, Mierle Laderman Ukules, Felix Gonzalez-Torres, ACT UP, Ryan Trecartin & Lizzie Fitch, Marina Abramovic, Jeannette Ehlers, Kanye West, Caspar Eric, menstruation, vejret og mad.

 

Teoretiske bidrag af bl.a. Donna Haraway, Robert McRuer, Amelia Jones, Rosi Braidotti, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Jasbir Puar, Astrida Neimanis, Bruno Latour, Bojana Kunst, Maurizio Lazzarato og Kathi Weeks.

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420