HSPB00771U  Spansk - Tekstanalyse 2

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Spanish - Textual analysis 2

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • redegøre for de vigtigste litteraturkritiske skoler, herunder deres meto-dologiske og teoretiske sigte
 • skelne mellem teoriernes analytiske interesse
 • foretage en avanceret analyse med hensigtsmæsig anvendelse af et litteraturteoretisk og -analytisk begrebsapparat.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75