Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HMVB01563U  Musikvidenskab: Musikvidenskab, æstetik og kulturteori Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Musicology: Musicology, Aesthetics, and Cultural Theory

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Der kommer et link til skemaet.
KursuskapacitetCa. 100
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusansvarlige
  • Michael Fjeldsøe (8-6e726d746c7b776d48707d7536737d366c73)
  • Holger Hans Schulze (7-7a6a6f7c73816c476f7c7435727c356b72)
Gemt den 21-03-2017
Uddannelse

Musikvidenskab BA 2012, Enkeltstående BA-tilvalg 2007 ordn.

Kursusindhold

Kurset vil præsentere en række problemstillinger knyttet til møder mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori. I forelæsninger og seminarer vil teoretiske og metodiske dimensioner i relation til disse møder blive behandlet og diskuteret.
I stedet for at præsentere en bred oversigt af de mange perspektiver, som kan være omfattet studieelementets titel, sigter vi mod at fokusere på nogle udvalgte dimensioner som belyses fra flere positioner, for derigennem samtidig at diskutere konsekvenserne af teoretiske og metodologiske valg.

Blandt de emner, som vi vil belyse er forhold mellem musik og identitet (som køn, seksualitet, race, nationalitet), filosofiske perspektiver (fra fænomenologi til postkolonialisme), æstetik, lytning og sansning. 

Undervisningsmateriale

Gennemgående bog vil være John Storey (2012) Cultural Theory and Popular Culture: An introduction’ 2012. (7th Edition) Routledge. Denne bog kan læses online på Rex, men ikke downloades, hvorfor vi anbefaler at den købes i Academic Books. Bogen vil i en samlet læseplan blive suppleret med tekster, som er tilgængelige online eller i Absalongrupperummet

Undervisningsform
Forelæsninger og seminarer
Feedbackform
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Formelle krav
Kurset er obligatorisk for alle BA-grundfagsstuderende.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Se BA2012 studieordningen for detaljer.

Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger28
Undervisningsforberedelse307
Eksamen84
Vejledning1
I alt420
Gemt den 21-03-2017