HLIB00888U  LIN/INDO; Fonetik og fonologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Phonetics and Phonology

Kursusindhold

Viden om og forståelse af

 forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde,

 det teoretiske grundlag for fonologisk analyse af sproglyde,

 forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale.

Færdigheder i at

 beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk,

 foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis sy-stematisk allofoni,

 redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavel-seskrift og morfemskrift,

 analysere udtale fonetisk.

Kompetencer i at

 beskrive og forklare almindeligt forekommende afvigelser fra distinkt ud-tale af ord i dansk.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5