Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKVK00107U  KØN; Kønsforskningen teori og praksis Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Gender Study: Theory and Practice

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kursuskapacitet50
Efter- og videreuddannelse
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

StudienævnStudienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusansvarlig
  • Mons Bissenbakker (6-7b6f6a393838476f7c7435727c356b72)
Undervisere
Mons Bissenbakker og Sofie Jeholm
Gemt den 19-04-2017
Uddannelse

Kønsstudier

Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Kan blikket have et køn? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op­fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje? Mød forskeren i arbejde, læs artikler skrevet af danske og udenlandske fagfolk og se, hvordan de bærer sig ad med at finde nye veje, der fører til stadig nye indsigter. På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. Der vil blive præsenteret en række teorier og retninger her­under bl.a.: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*-teori. Kurset består af konfrontations­timer, øvelser og seminarer.

Målbeskrivelser

Se studieordning:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​koensstudier_katv_2008.pdf

BA 2007

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​koensstudier/​koensstudier_batv_2007.pdf

Undervisningsmateriale

Bøger som skal anskaffes:

Nina Lykke: Kønsforskning (2008) (kap. 1-5). Kan købes i Academic Books

Kompendium købes i Kompendieudsalget, som ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 11.

E-kompendium: => Se Absalon: adgang via punkt KU.

Undervisningsform
Holdundervisning:

BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække.

Det forventes derfor at deltagerne:

1) møder op til alle 14 kursusgange
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer)

Det er i øvrigt en forudsætning for deltagelse , at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale.
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Undervisningsforberedelse210
Eksamensforberedelse146,5
I alt 412,5
Gemt den 19-04-2017