Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HKUK0361JU  Kunsthistorie: Selvpotrætter i billedkunst - selvrepræsentation og konstruktion af identitet i kunsthistorien Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Period/Topic Study

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauKandidat
Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2017
StudienævnStudienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusansvarlig
  • Maria Fabricius Hansen (8-766f716a777c6e7749717e7637747e376d74)
Undervisere
Maria Fabricius Hansen, Malene Vest Hansen, Rune Gade
Gemt den 29-03-2017
Kursusindhold

Hvordan har kunstnere portrætteret sig selv – som individer og som kunstnere gennem kunsthistorien? Dette kursus vil fokusere på nedslag i vestlig billedkunsts historie og diskutere udvalgte værker,  der anslår centrale problemstillinger: hvordan repræsenteres subjekt, selv og identitet? Hvordan iscenesættes eller problematiseres kunstnerrollen i forhold til ideer om kunst, kreativitet, geni og køn?

Kurset vil have billedkunstværker fra renæssancen til samtidskunsten som omdrejningspunkt og med centrale tekster indkredse og problematisere, hvad et ”selvportræt” kan være og betyde i forskellige kunsthistoriske kontekster.

Kurset varetages af tre undervisere med hver sin faglige tyngde.

Som led i kurset planlægges ekskursion i uge 46 til London, hvor en vægtig del af kursets undervisning vil finde sted. Kurset tilrettelægges, så det kan danne afsæt for både mundtlige og skriftlige eksaminer og afsluttes med et en-dagsseminar, hvor alle studerende deltager aktivt med en eksamensforberedende præsentation.

Kurset er rettet mod KA-studerende, men studerende, der arbejder på deres BA-projekt er også velkomne.

Undervisningsform
Forelæsninger
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger56
Eksamen84
Vejledning1
Forberedelse279
I alt420
Gemt den 29-03-2017