HFRB00702U  Fransk - Valgfag, mundtlig sprogfærdighed

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

French - Elective subjects, oral language proficiency

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • at udtrykke sig på et fransk, der i væsentlig grad demonstrerer sikkerhed inden for udtale, morfologi, syntaks, leksikon og register, og uden at fejl eller usikkerhed hæmmer forståelsen hos en samtalepartner
  • udtrykke sig med indholdsmæssig sikkerhed i det valgte emne.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 54,25
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 68,25