Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HFIB00631U  FILO, Modul 4: Valgfag 1: Anvendt filosofi Årgang 2016/2017

Engelsk titel
FILO, Module 4: Applied Philosophy

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Skema bliver lagt udenfor blokstruktur
StudienævnStudienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusansvarlig
  • Karina Fleischer (6-7766673c393a446c7971326f7932686f)
Undervisere
Mads Gram Henriksen
Kristian Martiny
Gemt den 16-11-2016
Uddannelse

Filosofi BA, 2016-ordningen

Kursusindhold

Kurset vil først og fremmest problematisere sin egen legitimitet: Hvad er filosofi? Hvad betyder det at anvende filosofi? Hvorfor skal, og hvordan kan, filosofi anvendes?

For at diskutere disse overordnede spørgsmål vil undervisningen veksle mellem teori, case studier og aktuelle problematikker, som vi kender fra vores egen anvendelse af filosofien inden for især neurologien og psykiatrien. Vil vil belyse, hvordan filosofi kan spille en helt afgørende rolle til identifikation og løsning af en række centrale problemstillinger inden for disse områder.

På den baggrund vil kurset bl.a. i) tematisere konkrete problemstillinger i arbejdet med patienter med hjerneskade; ii) demonstrere hvordan fænomenologi og et fænomenologisk interview kan anvendes til udvikling af nye terapi- og interventionsformer; iii) vise hvordan en kobling af filosofi og kunst (dokumentarfilm, teater og installationer) har været formået at italesætte fordomme og ændre sociale normer i en samfundsmæssig kontekst; iv) vise at psykiatriens aktuelle krise er forankret i en problematisk epistemologi; v) kritisk belyse psykosebegrebet fra et filosofisk perspektiv; vi) demonstrere hvordan fænomenologi har været anvendt til at identificere en række specifikke sårbarhedsmarkører ved skizofreni, som netop nu er ved at ændre selve definitionen af skizofreni i ICD-11.

Undervisningen vil, udover klassiske forelæsninger og skriveworkshop, benytte sig af fieldtrips hvor det teoretiske materiale kontekstualiseres ved at besøge institutioner og steder hvor fagfilosofien har relevans og er blevet anvendt. Desuden vil undervisningen også inddrage ’ikke-filosoffer’ som i samarbejde med filosoffer har anvendt fagfilosofi i deres arbejde.

Målbeskrivelser

Filosofi BA, 2016:

Modul 4: Valgfag 1:HFIB00631E

Undervisningsform
Holdundervisning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Filosofi BA, 2016-ordningen:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​filosofi_ba.pdf

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning42
Undervisningsforberedelse162,75
I alt 204,75
Gemt den 16-11-2016

Se skema