Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HASB00437U  Society A (Assyriology) Volume 2016/2017

Course information

LanguageEnglish
Credit15 ECTS
LevelBachelor
Bachelor choice
Duration1 semester
Placement
Spring
Schedule
See the link below
Study boardStudy Board of Cross-Cultural and Regional Studies
Contracting department
  • Department of Cross-Cultural and Regional Studies
Course responsible
  • Nicole Brisch (8-727166766d77676c446c7971326f7932686f)
Lecturers
Nicole Brisch, nmbrisch@hum.ku.dk, Susanne Kerner kerner@hum.ku.dk, Tobias Richter, richter@hum.ku.dk
Saved on the 15-11-2016
Education

Curriculum for bachelor studies in Near Eastern Ancient Cultures with central focus on Assyriology, Near Eastern Archaeology or Egyptology, 2015

Curriculum for elective bachelor studies i Assyriology, 2007

 

 

Content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history and archaeology.

Learning Outcome

BA 2015-studieordning
Samfund A (Fagelementkode HASB00431E)

BA 2007-studierodning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10021E)

Literature

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur.

Teaching and learning methods
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
Sign up
Self Service at KUnet
Exam
Credit15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​assyriologi/​

Workload
CategoryHours
Preparation356,5
Lectures28
Practical exercises28
Total 412,5
Saved on the 15-11-2016

Se skema