TTEAKVER5U  AFLYST KA Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Religionsfilosofi og moderne teologi

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Teologi

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Sommereksamen

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28