TTEAKAVGTU  AFLYST - KA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: ”I Guds billede”: 1 Mos 1,26-28 og Imago Dei-tanken i bibelteologisk perspektiv

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED - ”In His Image”: Gen 1:26–28 and the idea of the Imago Dei as Biblical Theology

Uddannelse

 

Teologi

Kursusindhold

Kurset faglige indhold

En undersøgelse af tanken om menneskets skabelse i Guds billede fra Genesis, gennem den antik-jødiske og tidlige kristne fortolkningshistorie og i 20.-21. århundredes eksegese.

 

Overordnede læringsmål

Kurset skal give deltagerne avanceret og specialiseret viden om gudsbilledetanken, evne til selvstændig, kritisk arbejde med spørgsmål, som knytter sig hertil, herunder litteraturanvendelse og formidling af den opnåede indsigt (jf. KAN-studieordningen § 2.5).

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, diskussion, studenterfremlæggelser, samt forstudier til den afsluttende skriftlige opgave (herunder individuel og kollektiv feedback).

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28