TTEAER1BAU  BA-2. semester: Etik og Religionsfilosofi 1 - Hold B, C

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Se opslag

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
  • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske tekster.
  • Evne til at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
  • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.
Se studieordningen
Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42