TTEABAGR1U  BA-1. semester: Græsk 1 - Hold A, B, C, D

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i begynderbogen Alfa og Omega af Mette Christiansen (tilgængelig elektronisk i kursets Absalon-rum) giver dette kursus en indføring i græsk sprog og grammatik på et elementært niveau. For at imødekomme de studerendes forskellige sproglige forudsætninger implementeres endvidere en introduktion til dansk grammatik og grammatisk terminologi.

Kurset introducerer grunddisciplinerne: 1) Morfologisk analyse (ordenes formlære) og 2) syntaktisk analyse (ledanalyse) på baggrund af hvilke en egentlig oversættelse af den græske tekst kan foretages. Endvidere vil der i undervisningen også være fokus på tilegnelsen af det centrale græske vokabular.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks, på et elementært niveau, 

 

  • kendskab til det centrale græske ordforråd på et elementært niveau samt til redskaberne til tilegnelsen heraf og

 

  • evne til læsning af enkle fagrelaterede tekster på græsk

Inden semesterstart bedes de studerende anskaffe sig følgende:

– Chr. Gorm Tortzen, ΒΑΣΙΣ, græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanums Forlag, 3. reviderede udgave, 1999 eller nyere; ISBN 978-87-7289-426-3

– Claus Drengsted-Nielsen, Grammatik på dansk, Hans Reitzels Forlag 2014, 2. udgave; ISBN: 978-87-7412-598-26

Se studieordningen
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Afløsning, inkl. porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Prøveform: Se studieordningen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 84