TEMPMUS004  Musikvidenskab: Musikvidenskabeligt emne med analyse: Jazz og jazz analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, BA2012 ordn., KA2013 gymnasierettet sidefag

Kursusindhold

På kursets musikvidenskabelige del arbejdes der med jazzhistorie og/eller feltstudier i jazzmiljøet i København. Der fokuseres særligt på improvisationen og improvisationens gradvist udviklede klanglige muligheder og det tilstræbes, at de studerende opnår et overblik over jazzhistorien historisk såvel som klangligt.

I analyseforløbet arbejdes der med generelle problemstillinger inden for auditiv analyse samt med forskellige analytiske tilgange til jazz. Der vil især være fokus på jazzens harmonik og dens forbindelse til den improvisationspraksis, der udspiller sig i centrale dele af jazzhistoriens forløb. I analyseforløbet arbejdes der endvidere med løbende analyseøvelser, hvoraf nogle stilles til dokumentation af aktiv undervisningsdeltagelse, som er en forudsætning for eksamensopgaven; dette meldes ud ved semesterstart.

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med underviser og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.

Til eksamen formulerer de studerende et musikvidenskabeligt problemfelt og en problemformulering til en skriftlig opgave, der kombineres med en analysedel. Under hele undervisningsforløbet tilstræbes løbende kommunikation med analyseunderviser Anders Müller og de studerende således, at den endelige eksamen bliver en integreret og kombineret besvarelse imellem musikvidenskabelige problemstillinger og musikanalyse.
Kurset forløber i to parallelle undervisningsforløb, dels i musikhistoriske emner og dels i analyse, med koordination af tilrettelæggelse og indhold. Der undervises i 14 uger i hvert forløb.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se BA2012 studieordningen (stud.element HMVB01591E)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Undervisningsforberedelse
 • 287
 • I alt
 • 420