SODA15079U  Antimikrobielle midler i tandplejen (valgfag)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Antimicrobials in dentistry (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit 
Beståelsesfrist: inden afslutningen af bacheloruddannelsen 
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende en forståelse for, hvilke krav der ligger til dokumentation for antimikrobielle midler til anvendelse i forskellige sammenhænge i tandplejen. Målet er at sætte de studerende i stand til at opsøge og vurdere effekten kontra evt. skadelige virkninger forud for ibrugtagning af antimikrobielle midler på tandklinikken, herunder at forholde sig kritisk til kommercielle produktinformationer. Dette gælder både i relation til klinisk anvendelse som fx mundskyllemidler eller kosttilskud og ved infektionshygiejnisk anvendelse til fx håndhygiejne eller overfladedesinfektion.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler

 • gøre rede for krav til godkendelse af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Færdigheder

 • opsøge og vurdere relevant dokumentation for antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • vurdere kommercielt salgsmateriale for antimikrobielle midler til brug på tandklinikken

 • diskutere anvendelighed af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Kompetencer

 • vælge og anvende antimikrobielle midler på et oplyst og dokumenteret grundlag til såvel kliniske som infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • anbefale og vejlede patienter i brug af antimikrobielle midler med baggrund i evidensbaseret litteratur

Undervisningsmateriale udleveret via Absalon suppleret med egen litteratursøgning

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester

1. semester
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i exitable celler
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
Kursus i medicinsk genetik
Eksamen i mecicinsk genetik
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i statistik

4. semester
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Kursus i oral mikrobiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i studium generale
Eksamen i studium generale
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i radiologi 1
Introduktion til emnet. Diskussion af teori, søgning og arbejde med skriftlige kilder til dokumentation i grupper. Udarbejdelse og fremlæggelse af oplæg gruppevis med afsluttende diskussion for hele holdet.
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i kursus samt godkendelse af fremlæggelse ved kursus afslutning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • gøre rede for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler

 • gøre rede for krav til godkendelse af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Færdigheder

 • opsøge og vurdere relevant dokumentation for antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • vurdere kommercielt salgsmateriale for antimikrobielle midler til brug på tandklinikken

 • diskutere anvendelighed af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Kompetencer

 • vælge og anvende antimikrobielle midler på et oplyst og dokumenteret grundlag til såvel kliniske som infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • anbefale og vejlede patienter i brug af antimikrobielle midler med baggrund i evidensbaseret litteratur

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse
 • 49
 • I alt
 • 69