SMEA09010E  Eksamen i oftalmologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Exam in Ophthalmology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i oftalmologi.

Arbejdsbelastningen for eksamen i oftalmologi er registreret under klinisk kursus i oftalmologi.
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelse
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

  • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oftalmologi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin
  • Diagnosticere de akutte/subakutte livs- og blindhedstruende tilstande
  • Diagnosticere og behandle de hyppigste infektiøse og allergiske øjensygdomme
  • Diagnosticere de almindeligere øjensygdomme og være orienteret om deres behandling
  • Vurdere hvilke øjensygdomme, der kan forebygges ved rettidig indsats
  • Redegøre for hvilke krav, der stilles til synsfunktionen i forbindelse med bilkørsel og erhverv
  • Redegøre for øjensygdommenes manifestation ved sygdomme andre steder i kroppen
  • Redegøre for fagets overordnede omfang og fremtidige udviklingsmuligheder.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 10
  • Holdundervisning
  • 26
  • Forberedelse
  • 101
  • I alt
  • 137