SFOA09039U  Erhvervsorienteret projektforløb (BSc)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Internship (BSc)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Formålet med forløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for bachelorer i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede bachelorer i folkesundhedsvidenskab.

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende. Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

10

10

10

10 videnskabelige artikler/referencer

2

10

15

12

10 videnskabelige artikler/referencer

3

10

20

12

10 videnskabelige artikler/referencer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.

 

90 ECTS-point af bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab skal være bestået.
Vejledning, aktiv deltagelse på arbejdsstedet og udarbejdelse af projektopgave.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se omfang ovenfor i kursusindhold
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bestå skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført

 

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 185
 • Vejledning
 • 7
 • Eksamen
 • 83
 • I alt
 • 275