SFOA09011U  Erhvervsorienteret projektforløb (MSc)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Internship (MSc)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende.
Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

10

10

10

10 videnskabelige artikler/referencer

2

10

15

12

10 videnskabelige artikler/referencer

3

10

20

12

10 videnskabelige artikler/referencer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet;
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.
Vejledning og erhvervsforløb.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Obs. Projektrapport afleveres senest tre måneder efter endt projektforløb for projektforløb frem til 24. december 2017.

For projektforløb som afsluttes fra 25. december 2017 og frem henvises til eksamensdatoerne i eksamensplanen.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 265
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 275