NMAB17001U  Diskret matematik 2 (Dis2)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Discrete Mathematics 2 (Dis2)

Kursusindhold

Rekursionsformler, summation, binomialkoefficienter, frembringerfunktioner, diskret sandsynlighed, asymptotik.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Rekursionsformler, summation, binomialkoefficienter, frembringerfunktioner,  asymptotik.


Færdigheder:

 • Brug af Maple til relevante beregninger i kontekst af diskret matematik.


Kompetencer:

 • At kunne genkende og løse de vigtigste typer af kombinatoriske tælleproblemer for fastholdt antal objekter
 • At anvende sådanne problemers løsning, fx i kontekst af sandsynlighed
 • At kunne benytte frembringerfunktioner og asympotiske analyser til videre analyse af problemer med varierende antal objekter.

 

 

Examples on course litterature:

Ronald Graham, Donald Knuth, and Oren Patashnik. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science.

Et af kurserne LinAlg eller LinAlgDat samt et af kurserne Dis, DisRus eller DMA. Flere andre kurser (fx AD, An1, KomAn) vil kunne inddrages i projektarbejde, men er ikke en forudsætning for kursets centrale elementer.
Uge 1-5: 5t forelæsning, 4t øvelser. Uge 6-7: 2t forelæsning, 2t øvelser.
Skriftlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Skriftlig hjemmeopgave, 27 timer.
Krav til indstilling til eksamen

Et obligatorisk projektarbejde udarbejdes i grupper med op til 3 deltagere.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

30 min mundtlig med forberedelse, bedømt med karakter, flere interne bedømmere.

Hvis krav for indstilling til eksamen ikke er blevet opfyldt, skal de studerende i grupper med op til 3 deltagere senest en uge inden afholdelse af reeksamen aflevere projektarbejde.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 55
 • Forberedelse
 • 88
 • Eksamen
 • 12
 • I alt
 • 206