NMAA07005U  Algebra 2 (Alg2)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Algebra 2 (Alg2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold

Ringe, legemer, homomorfier, idealer, kvotientringe, brøkringe.
Faktorisering i kommutative ringe, hovedidealområder, Euklidiske ringe.
Polynomiumsringe, faktorisering i polynomiumsringe, irreducibilitet.
Moduler, homomorfier, eksakte følger.

Målbeskrivelser

Når kurset er færdigt forventes den studerende, inden for kursets indhold, at kunne:

VIDEN:
- Udvise overblik over og forståelse af grundlæggende matematiske begreber og teorier

FÆRDIGHEDER:
- Følge argumenter der indgår i beviser
- Formulere og gengive centrale definitioner, resultater og beviser
- Argumentere med centrale abstrakte begreber
- Anvende centrale resultater og metoder til at løse konkrete problemer

KOMPETENCER:
- Relatere kursets indhold til tidligere (algebra)kurser

Algebra 1 (Alg1) eller tilsvarende.
5 timers forelæsninger samt 4 timers øvelser per uge i 7 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden. Under eksaminationen må den studerende kun medbringe et stykke papir med nogle stikord

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinære

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 142
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206