Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NKEB14013U  Fysisk kemi for biokemikere Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Physical Chemistry for Biochemists

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
KursuskapacitetIngen begrænsning
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Kursusansvarlig
 • Jan Halborg Jensen (8-6e6c6e697277697244676c6971326f7932686f)
Undervisere
Jan Jensen
Thorsten Hansen
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Grundlæggende teoretisk og eksperimentel fysisk kemi med hovedvægt på de termodynamiske hovedsætninger. Grundlæggende fysisk-kemiske begreber, statistisk termodynamiske tilstandssummer q og Q, første og anden hovedsætning, de termodynamiske energifunktioner, U, H, A og G samt entropi og deres statistisk termodynamiske udledning, kemisk potentiale, blandinger, faseligevægt for blandinger, og kemisk ligevægt. Kemiske reaktioners kinetik.

Målbeskrivelser

Viden om

 • Termodynamiske hovedsætninger
 • Fri energi, enthalpi og entropi
 • Standard tilstande
 • Ideale og ikke-ideale opløsninger
 • Termodynamisk fundament for hydrofobisitet
 • Kemiske reaktioners kinetik
 • Enzymkinetik

 

Færdigheder

 • at kunne estimere og udregne fri energi, entropi og enthalpi ændringer ud fra molekylær struktur
 • at kunne estimere og udregne temperatur afhængighed af fri energy ændringer ud fra molekylær struktur
 • at kunne estimere og udregne solveringsfrienergiændringer og log(Pow) værdier ud fra molekylær struktur
 • at kunne estimere og udregne aktivitetskoefficienter, fri energiændringer og ligevægtskonstanter ud fra molekylær struktur
 • at kunne angive betingelsen for at en kemisk reaktion er spontan og at kunne udlede massevirkningsloven

 

Kompetencer

 • at kunne formulere og redegøre for hvordan den molekylære struktur påvirker den fri energi, enthalpi og entropi
 • definere og redegøre for spontane processers tidsforløb, herunder kemisk kinetik og transition state teori
 • redegøre for kinetikken af simple koblede reaktioner – herunder enzymkinetik
Undervisningsmateriale

Angives på Absalon.

Undervisningsform
Forelæsninger, e-læring og opgaveregninger.
Feedbackform
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Anbefalede faglige forudsætninger
Indholdet af MatIntrokem, KemiOnat, Almen og uorganisk kemi, Makromolekylær Biokemi og Biofysik og Metabolisme og enzymologi (Biokemi1) forudsættes bekendt.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt

Brug af internet er ikke tilladt.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Mundtlig eksamen, 30 min. (uden forberedelse)

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger28
E-læring28
Teoretiske øvelser28
Eksamen4
Forberedelse118
I alt206
Gemt den 08-03-2017