Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NIGM16006U  Programmer og aktiviteter for naturbaseret sundhedsfremme og behandling for forskellige målgrupper Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Nature-based Programs and Activities for Health Promotion and Treatment Regarding Different usergroups

Kursusinformation

SprogDansk
Point10 ECTS
NiveauMaster
Varighed2 blokke
Placering
Efterår
Udbydes efterår 2017.
Skemagruppe
Udenfor skemagruppe.
Kursuskapacitet25
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusansvarlige
 • Ulrika K. Stigsdotter (3-786e76436c6a71316e7831676e)
 • Dorthe Varning Poulsen (3-677973436c6a71316e7831676e)
Undervisere
Kursus-teamet udgøres af medlemmer af forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hertil kobles ressourser fra andre undervisningsinstitutioner, universiteter samt relevante praksiseksperter.
Gemt den 02-01-2017
Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

 

Kursusindhold

Kurset fokuserer på relationen mellem miljøet og natur-og havebaserede behandlingsprogrammer og aktiviteter. Det primære fokus er på naturbaseret behandling i terapihave samt hvordan behandlingsprogrammer og aktiviteter kan gennemføres i naturområder ud fra et forebyggende perspektiv.

Kurset beskæftiger sig med hvordan et natur- og havebaseret behandlingsprogram opbygges. Hvorledes der kan arbejdes med natur-og havebasere ativiteter igennem et årsforløb og hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual kan rettes mod en specifik målgruppes behov. Ligeledes vil kurset beskæftige sig med hvordan natur-og havebaserede aktiviteter tilrettelægges med et terapeutisk formål.      

En projektopgave med fokus på ​et natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målruppe indgår som et væsentligt bidrag i kurset. 

Målbeskrivelser

Efter kurset forventes den studerende at have følgende

Viden

 • Forstå og forklare hvordan et natur- og havebaseret forebyggelses- og behandlingsprogram opbygges 
 • Forstå naturens cyklus igennem et år, samt hvordan denne kan integreres i aktivitetsmanualer 
 • Forstå og forklare hvordan en natur- og havebaseret aktivitetsmanual udvikles

 

Færdigheder

 • Undersøge og analysere de forskellige behov og præference de forskellige målgrupper har i forhold til naturmiljøer baseret på diagnose, funktionstab, alder, køn og kulturel baggrund
 • Argumentere for, og give eksempler på et/en årstidsbestemt: 
  • Natur- eller havebaseret behandlingsprogram for en specifik målgruppe 
  • Natur- eller havebaseret aktivitetsmanual for en specifik målgruppe

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne udvikle og anvende natur- og havebaserede behandlingsprogrammer og aktivitetsmanualer
 • Målrette kursets indhold til andres og egen praksis
Undervisningsmateriale

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Undervisningsform
Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.
Feedbackform
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding.

Eksamen
Point10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve baseres på skriftlig aflevering. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60% og mundtlig eksamen 40%. Der gives en samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ingen ekstern censur.

Den skriftlige opgave lægges på Canvas 2 måneder inden afleveringstidspunktet

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse75
Forelæsninger50
Projektarbejde120
Vejledning5
Kollokvier8
Ekskursioner16
Eksamen1
I alt275
Gemt den 02-01-2017