NFYB16003U  Dynamisk Meteorologi 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Dynamical Meteorology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysiske fag

Kursusindhold

Introduktion til fysikken bag de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala, baseret på såvel teori som observationer.

Kurset giver i denne sammenhæng en indsigt i analysen af sådanne vejrsystemer i moderne vejrprognosesystemer, der i høj grad er baseret på numeriske modeller.

Kurset beskriver de mest betydningsfulde vejrsystemers dynamik, hovedsageligt baseret på den kvasi-geostrofiske teori. Identificerbare vejrsystemer på forskellige skalaer beskrives og analyseres dynamisk på skalaer fra hundrede(r) af kilometre (mesoskala) til de vandrende høj- og lavtrykssystemer på tusinde(r) af kilometre (synoptiske skalaer). Herudover omfatter kurset også teori for organiseret dyb konvektion, der er fundamental i forbindelse med forståelse og forudsigelse af fx ekstrem nedbør. I kurset vil der løbende blive anvendt satellitbilleder af typiske vejrudviklinger til illustration af de omhandlede vejrfænomeners strukturer og dynamik.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Den studerende kan:

 • give en fysisk fortolkning af de kvasigeostrofiske ligninger, herunder den geopotentielle tendensligning og omega-ligningen;

 • forklare større tryksystemers bevægelse både ud fra de kvasigeostrofiske ligninger og på grundlag af potentiel vorticity;

 • beskrive og forklare udviklingen af ekstratropiske cykloner på basis af de kvasigeostrofiske ligninger og på basis af potentiel vorticity;

 • gøre rede for frontogenese/frontolyse i troposfæren;

 • forklare dannelse af jetstrømme og jetstreaks i troposfæren og redegøre for deres indflydelse på extratropisk cyklogenese;

 • identificere og relatere vejrsystemer (herunder fronter og jetstrømme) og deres udviklingsstadie til satellitbilleder af skyer i atmosfæren.

 

Viden
Den studerende har

 • Generel indsigt i dannelse og opløsning af de dominerende vejrsystemer på synoptisk og mesoskala - herunder extra-tropiske cycloner, fronter, jetstrømme og jetstreaks, samt single-celle, multicelle og supercelle konvektive systemer.

 

Den studerende kan

 • Redegøre for den sekundære cirkulation i det kvasigeostrofiske ligningssystem og konvektion i troposfæren, herunder dannelse af multi- og superceller.

 

Kompetencer
De studerende kan

 • sammensætte og relatere de faktisk forekommende vejrsystemer til teoretisk indsigt i atmosfærens lovmæssigheder

 • gøre rede for de virkelige situationers opførsel som funktion af deres skala.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Bluestein, H.B., 1993: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes, Vol 2: Observations and Theory of Weather Systems, Oxford University Press, 594 pp. Der vil blive suppleret med relevante, uddybende noter og ”on-line” materiale

Kurset forudsætter kendskab til det faglige indhold af de obligatoriske kurser på 1. år samt de forudgående fagkurser i geofysik- og meteorologikurserne på specialiseringen i meteorologi
Kurset omfatter blandede forelæsninger og øvelser, studenterprojekter inkl. projektopgave og computerøvelser med simplificerede modeller.
Den studerende må ikke have bestået det tidligere kursus ”Synoptisk/Mesoskala meteorologi”
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og har en varighed på ca. 25 minutter og består i en eksamination i et trukket, kendt spørgsmål.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Medbragte noter er tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme prøveform som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 0,5
 • Forberedelse
 • 128,5
 • I alt
 • 206,0