NFYB16000U  Astronomiens fundament (Astro1)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Foundation of Atrophysics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
MSc Programme in Physics w. minor subject

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en grundlæggende introduktion til fysikken bag stjerner, planetsystemer, galakser og universet som helhed. Vi vil introducere grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Målbeskrivelser

Færdigheder
Kurset tilsigter, at den studerende:

 • Kan redegøre for opbygningen af solsystemet og dets komponenter

 • Kan redegøre for ligheder og forskelle mellem solsystemet og planetsystemer omkring andre stjerner.

 • Kan redegøre for stjerners egenskaber og central elementer i stjernedannelse og stjerneudvikling.

 • Kan redegøre for den overordnede struktur og dynamik af mælkevejen og andre galakser.

 • Kan redegøre for moderne kosmologiske modeller og evidensen, der støtter Big Bang teorien.

Viden
Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, o.s.v.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, d.v.s. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og universet som helhed.

Kompetencer

 • Kurset giver den studerende kompetence til yderligere studier inden for astrofysik, f.eks. gennem projekter eller videregående kurser.
 • Kurset vil træne de studerende i at formulere skriftlige besvarelser af astrofysiske opgaver.
 • Overordnet skal den studerende kunne redegøre i mundlig og skriftlig form for fysikken i de astrofysiske fænomener, der diskuteres i kurset.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

R. A. Freedman et al.: Universe (Freeman & Company)

Kurset forudsætter termodynamik og matematik fra første år af fysikuddannelsen eller tilsvarende, mens relevant atomfysik, kernefysik, partikelfysik etc. vil blive introduceret undervejs.
Forelæsninger, regneøvelser og computerøvelser.
Kurset vil indeholde nogle korte og lidt længere projektforløb, hvor de studerende vil få brug for computere. MATLAB eller lignende kan bruges til projekterne.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Løbende evaluering bestående af ca. tre afleveringsopgave-sæt og ca. fire obligatoriske øvelser, hvor der skal skrives en projektrapport.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne gå til eksamen skal den studerende have deltaget i de obligatoriske øvelser.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen foregår ved at aflevere skriftlige hjemmeopgaver svarende til den løbende bedømmelse. Hjemmeopgaverne bedømmes efter 7-trins karakterskalaen. For at kunne gå til re-eksamenen kræves det at man har været til de obligatoriske øvelser i løbet af kurset.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Praktiske øvelser
 • 31
 • Projektarbejde
 • 30
 • Forberedelse
 • 99
 • I alt
 • 206