NFYA06018U  Datalogi for fysikere (DatF)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to Computing for Physicists

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
MSc Programme in Physics w. minor subject

Kursusindhold

Kurset gennemgår de forskellige bestandele af Matlab's programmeringssprog og deres brug i programskrivning. De forskellige emner bliver introduceret ved forlæsninger, og den studerende får efterfølgende tid til selv at arbejde med stoffet igennem computerøvelser, der alle bygger på simple fysiske og matematiske eksempler.

Undervisningen lægger vægt på introduktionen til Matlab's programerings sprog, simpel data visualisering, opbygningen af egne grafiske bruger flader, brugen af den indbyggede hjælpe funktion og brugen af Matlab routiner .

Yderligerer vil kurset diskutere og benytte processerne i forbindelse med programudvikling, så som problem analyse, programskrivning, fejlfinding, validering og optimering.

Målbeskrivelser

Færdigheder
 

 • Dybt kendskab til MatLab's forskellige variable typer.
 • Et dybt kendskab til assignments og manipulering af  skalare, data arrays, strukture og cell arrays.
 • Et dybt kendskab til betingelses statements, og loop kontrollers brug i Matlab programmer.
 • Et dybt kendskab til brugen af scripts og function i forbindels med løsning af numeriske beregninger.
 • Kendskab til brugen af Matlab's editor, debugger og performance analyse værktøjer i forbindelse med programudvikling.
 • Kendskab til effektive metoder i forbindelse med programudvikling.
 • Kendskab til brugen af biblioteksroutiner i forbindelse med løsning af mere komplicerede numeriske problemer.

Viden
Kurset giver en introduktion til programmering i Matlab, simpel data visuelisering, brugen af grafiske bruger flader (GUI), den indbyggede hjælpe funktion, web dokumentation og brugen af indbyggede biblioteksrutiner.

Kompetencer
Kurset giver den studerende kompetence i en række generelle datalogiske færdigheder med speciel relevans for fysik og med mange anvendelsesmuligheder.

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Online materiale i Matlab og assosierede web sider indeholder meget information.

Det anbefales at den studerende erhverver sig:
"Matlab, A practical introduction on programming and problem solving".
Stormy Attaway.

Forelæsninger og øvelser
Det forudsættes at den studerende medbringer en laptop med Matlab installeret
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Eksamen er en skriftlig opgave.
Krav til indstilling til eksamen

7 opgaver skal afleveres og godkendes for at aflevere eksamensopgaven

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, kan eventuelt ikke-godkendte opgaver afleveres 2 uger inden reeksamen.

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se Målbeskrivelser

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 16
 • Teoretiske øvelser
 • 70
 • I alt
 • 206