NDAB15011U  Softwareudvikling (SU)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Software Development (SU)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til fundamentale teknikker og værktøjer indenfor softwareudvikling. Emnerne i kurset inkluderer værktøjer, miljøer og metoder til udvikling, kvalitetssikring og vedligeholdelse af software, samt brug af komponenter, biblioteker og frameworks. Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende i grupper udvikler en realistisk slutbrugerapplikation med givne krav under anvendelse af teknikker og værktøjer fra kurset.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at udvikle større slutbrugerapplikationer i mindre projektgrupper. Efter kurset forventes de studerende at have:

Viden om

 • værktøjer til applikationsudvikling inklusive integrerede programmeringsmiljøer, konfigurationsstyringsværktøjer og værktøjer til automatisering

 • softwaredesign (inklusiv modularitet, mønstre og arkitektur)

 • softwarekonstruktion (inklusiv god udviklingspraksis)

 • verifikation og validering (inklusiv review, test og analyse)

Færdigheder i at

 • programmere en slutbrugerapplikation i et givet udviklingsmiljø

 • beskrive og dokumentere krav for, samt design og konstruktion af, en applikation

 • designe en applikation, så den opfylder givne krav

 • verificere og validere, at en applikation opfylder et design

 • anvende eksisterende biblioteker og komponenter til at udvikle en applikation

 • anvende værktøjer til applikationsprogrammering

Kompetencer til at

 • samarbejde struktureret omkring softwareudvikling i en gruppe

 • konstruere en applikation ud fra et design

 • lære at anvende nye biblioteker og komponenter

Offentliggøres på kursets Absalon-side ved kursusstart

Grundlæggende kendskab til programmering svarende til kurset Programmering og Problemløsning (PoP).
Individuelle afleveringsopgaver, projektarbejde, holdundervisning, forelæsninger, workshops.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er individuel med udgangspunkt i gruppens afleverede skriftlige rapport og softwarearkiv.

Den består af et individuelt oplæg med udgangspunkt, i de individuelle bidrag til projektarbejdet, på maks. 10 minutter med hjælpemidler (medbring egen bærbar) med efterfølgende spørgsmål, som kan dække hele kursets pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Kurset inkluderer et gruppebaseret softwareudviklingsprojekt.  Idet samarbejde er del af læringsmålene, skal grupper bestå af 3 personer.  Der gives kun i usædvanlige tilfælde tilladelse til andre gruppestørrelser.

 

For at kvalificere sig til eksamen skal gruppens udviklede software, inklusive påkrævet dokumentation, reviews og tests, samt en skriftlig rapport, der beskriver softwaren og dens udvikling, være afleveret (efter nærmere anvisning i et skybaseret softwarearkivsystem såsom GitHub) senest to uger før den mundtlige eksamen.

 

Derudover, skal man opnå 80% af de mulige individuelle point, der kan opnås i de løbende afleveringsopgaver, af varierende størrelse, i hhv. blok 3 og 4, herunder teoretiske og programmeringsopgaver.

 

Detaljer om størrelsen af afleveringerne og point-fordelingen vil blive offentliggjort ved kursusstart.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen


Reeksamen har den samme form som den ordinære eksamen.

Studerende, der ikke er kvalificeret til den ordinære eksamen, kan opnå kvalificering til reeksamen ved at aflevere en individuel programmerings- og rapportopgave, svarende til de forventede individuelle bidrag til den ordinære eksamen, offentliggjort efter den ordinære eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 56
 • Projektarbejde
 • 200
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Studiegrupper
 • 79
 • Seminar
 • 12
 • I alt
 • 412