NDAA04010U  Algoritmer og datastrukturer (AD)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Algorithms and Data Structures (AD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på polynomielle problemer.

Målbeskrivelser

Viden

 • Sorteringsalgoritmer.
 • Grafalgoritmer til bestemmelse af korteste veje og mindste udspændende træer.
 • Hobe og binære søgetræer.
 • Amortiseret analyse.
 • Del og hersk.
 • Dynamisk programmering.
 • Grådige algoritmer.
 • Korrekthedsbeviser.

 

Færdigheder

 • Genkende algoritmiske paradigmer (for eksempel del og hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer) og anvende dem på nye problemstillinger.
 • Foretage asymptotisk kompleksitetsanalyse af algoritmer (herunder løsning af rekursive ligninger).
 • Anvende passende datastrukturer på nye problemstillinger.
 • Argumentere for korrekthed af algoritmer vha. induktion (herunder formulering af løkkeinvarianter) samt direkte og modstridsbeviser.

 

Kompetencer

 • Evaluere hvilke paradigmer og datastrukturer er velegnede til at løse nye algoritmiske problemer.
Grundlæggende programmeringserfaring samt kendskab til grafer, induktionsbeviser og asymptotisk notation, matricer og vektorer. Studerende med manglende forudsætninger bør kontakte den kursusansvarlige.
Forelæsninger og øvelsestimer
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter med 30 minutters forberedelse
De skriftlige ugentlige opgaver kan danne grundlag for spørgsmål ved den mundtlige eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

En forudsætning for at gå op til eksamen er godkendelse af 4 ud af 5 skriftlige ugentlige opgaver.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Kvalificering til reeksamen opnås ved aflevering af og godkendelse af 4 ud af 5 opgaver senest 2 uger før reeksamen. 

Reeksamensform er samme som ordinær eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 149
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206