Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIB14030U  Cellebiologi for biokemikere Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Cell Biology for Biochemists

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17), B og C
Undervisning ligger primært i skemagruppe B, til en vis grad i skemagruppe C og kun i mindre omfang i A.
Kursuskapacitet125
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
 • Martin Werner Berchtold (4-7165666944666d73326f7932686f)
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Undervisningen har som mål at 1) bygge en konceptuel viden om de vigtigste processer i cellebiologi og 2) integrere, konsolidere og udvide den viden der er opnået i de tidligere kurser (Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, Genetik & Bioteknologi, Proteinvidenskab & Enzymteknologi samt Statistik for biokemikere). Kurset fokuserer på de molekylære aspekter af cellebiologi og reguleringen af de cellulære aktiviteter vha signaleringsprocesser. Der vil blive lagt særlig vægt på en systembiologisk tilgang til at studere cellebiologi samt at lære de studerende hvordan signalerings- netværk og -cross-talk virker og hvordan de kan studeres. De studerende forventes at tage aktiv del i undervisningen både gennem præsentationer og diskussion af original litteratur.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Cellens arkitektur, herunder struktur og funktion af intracellulære organeller.
 • Centrale cellebiologiske teknikker såsom visualisering af celler og deres organeller, fluorescens teknologier, cellefraktionering ved centrifugering, kultivering af celler, og anvendelse af modelorganismer i cellebiologi (f.eks. C. elegans og mus).
 • Stamceller og differentierede celler - eksemplificeret ved muskel og nerveceller
 • Det endomembrane system – vesikeltransport: principperne bag protein lokalisering herunder signaler og mekanismer, der styrer transporten af et protein til dets cellulære destination. Transport af molekyler over plasmamembranen (ion-transport, endo- og exocytose).
 • Generelle principper for signaltransduktion: amplitude, varighed og frekvens af signaler, samt amplifikation, lokalisering og dynamikken af signaler, som påvirker cellulære processer.
 • Hvordan signaler, der starter ved plasmamembranen, kan føre til ændringer i gen- ekspression via en signaleringskaskade illustreret ved udvalgte eksempler (f.eks. insulin). Herunder signaltransduktion via tyrosin kinase receptorer, G protein aktivering og calcium gradienter
 • Nuklear import/export
 • Struktur og funktion af cytoskelettet, den ekstracellulære matrix og deres rolle i cellemigration.
 • Kontrol af celleantal, apoptose og autofagi.
 • Hvordan væv bestående af flere celletyper er organiseret.
 • Cellebiologi af immunsystemet.


Færdigheder:

De studerende skal kunne:

 • læse og forstå artikler i biokemiske tidsskrifter
 • præsentere og diskutere biokemisk faglitteratur
 • forklare cellebiologiske processer
 • bruge viden til at løse teoretiske problemer
 • anvende viden til at udføre mindre, teoretiske projekter
 • vurdere projekter, som andre studerende har lavet
 • beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng
 • arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger
 • benytte almindeligt udbredt software samt moderne informationsteknologi til biokemisk arbejde.


Kompetencer:

De studerende skal kunne:

 • forstå, diskutere og evaluere cellebiologiske tekster
 • formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • udføre, afrapportere og præsentere teoretiske projekter
 • være i stand til at vurdere og koordinere viden fra de forskellige emner gennemgået i kurset
Undervisningsmateriale

Se Absalon

Undervisningsform
Forelæsninger, projektarbejde, øvelser, e-læring og teoretiske øvelser, aflevering af rapporter.
Feedbackform
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

Anbefalede faglige forudsætninger
Kurserne Grundlæggende biovidenskab, Organisk kemi, Metabolisme og enzymologi, Molekylærbiologi, genetik og bioteknologi, Proteinvidenskab og enzymteknologi, Statistik for biokemikere.
Bemærkninger
Enkelte forelæsninger kan være på engelsk.
Fordelingen på eksaminatoriehold vil blive annonceret på kursets hjemmeside.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Afholdelse af et mundtligt oplæg i grupper af 3-5 studerende (20 min. + 10 min. diskussion).
 

HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ved ordinær eksamen. Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt kan det opfyldes senest to uger inden reeksamen efter aftale med underviseren.  

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende måde opfylde de beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer i feltet "Målbeskrivelser".

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Eksamen3
E-læring10
Forberedelse118
Forelæsninger21
Projektarbejde12
Teoretiske øvelser42
I alt206
Gemt den 08-03-2017