Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIB14028U  Projektkursus: Biokemi Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Project Course: Biochemistry

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kursuskapacitet125
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
 • Karen Skriver (8-747c747b727f6e7b496b727837747e376d74)
Undervisere
Karen Skriver, Jan Christiansen, Qunxin She, NN
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på læsning af originallitteratur samt mundtlig og skriftlig præsentation af et afgrænset emne inden for biokemi.

I kurset indgår vejledning i mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation samt litteratursøgning.

Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende kan:

 • redegøre for og beskrive et emne indenfor et forskningsområde og teorien bag emnet
   

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
   

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • diskutere et biokemisk emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje
Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
Forelæsninger, eksaminatorier med mundtlige studenterpræsentationer, vejledermøder.
Feedbackform
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Anbefalede faglige forudsætninger
Pensum i alle tidligere kurser på 1. og 2. år i studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi forudsættes bekendt.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 120 timer
Der gives 120 timer til at udforme et skriftligt essay.
Krav til indstilling til eksamen

Undervisergodkendelse af to mundtlige præsentationer efter vejledning.
 

HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Reeksamen

Hvis de to mundtlige præsentationer er godkendt af underviser, kan de genbruges.
Hvis de ikke er godkendt, kan kravet opfyldes senest to uger inden reeksamenen efter aftale med underviseren.
Genaflevering af essay.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende vis kunne følgende i relation til biokemisk kerneviden:

 • redegøre for et udvalgt forskningsområde
 • redegøre for og beskrive et emne og teorien bag emnet
 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
 • diskutere et emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
E-læring12
Forelæsninger6
Teoretiske øvelser24
Eksamen120
Forberedelse42
Vejledning2
I alt206
Gemt den 08-03-2017