Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIB13010U  Grundlæggende biovidenskab (BioScience) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Basic Bioscience (BioScience)

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 1
Skemagruppe
B og C
Kursuskapacitet125
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
 • Martin Werner Berchtold (4-6f63646742646b71306d7730666d)
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Kursusindhold

Formålet med Bioscience kurset er at give en introduktion til principper og centrale emner inden for moderne biologi, herunder en indføring i levende organismers form og funktion, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik. Kurserne sigter desuden på at give studenten et basalt biologisk og biokemisk begrebsapparat, der skal muliggøre det senere arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger under biokemistudiet.

Målbeskrivelser

Viden:

 • De principper og basale mekanismer i evolutionen, der fører til biologisk diversitet.
 • De basale strukturer og funktioner af polysakkarider, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • De basale strukturelle og funktionelle egenskaber af celler og deres organeller.
 • Opbygningen af cellemembraner og transportmekanismer over membraner
 • De basale mekanismer i kommunikationen mellem celler - herunder hormoner, membranreceptorer og signaleringskaskader.
 • Hvordan den eukaryote cellecyklus virker og hvordan den er reguleret
 • Hvordan celler deler sig samt detaljerne i mitosen og meiosen.
 • Mendels regler og den kromosomale basis for arv.
 • De basale processer i DNA–replikation, -repair, -transkription, -translation og -mutagenese.
 • Hvordan genomer er organiseret, og hvordan de kan analyseres.
 • Hvordan genekspression er reguleret herunder rollen af kromatin og epigenese.
 • De basale egenskaber og funktioner af bakterier, archaea og vira.
 • De basale aspekter af biologisk reproduktion inkl. bioteknologiske aspekter.


Færdigheder:

 • læse og forstå biokemisk teksbøger på engelsk.
 • definere biokemiske fagtermer.
 • forklare biologiske processer.
 • bruge viden til at løse mindre teoretiske problemer.
 • anvende viden til at udføre nogle mindre, teoretiske projekter.
 • vurdere projekter, som andre studerende har lavet.
 • beskrive og formulere biokemiske problemstillinger i videnskabelig sammenhæng.
 • arbejde både selvstændigt og i gruppesammenhæng med biokemiske problemstillinger.
 • benytte almindeligt udbredt software samt moderne informationsteknologi til biokemisk arbejde.
 • anvende viden til at udføre nogle, mindre, teoretiske projekter


Kompetencer:

Studenten skal opnå kompetencen til at

 • bruge deres biokemiske begrebsapparat for at gøre det muligt senere at kunne arbejde med biokemiske og biologiske problemstillinger i løbet af biokemistudiet.
 • diskutere biokemiske tekster på et nybegynderniveau.
 • formidle, skriftligt og mundtligt, faglige problemstillinger under anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • udføre, afrapportere og præsentere et mindre, forskningspræget projekt.
 • være i stand til at vurdere og koordinere viden fra de forskellige emner gennemgået i kurset.
Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
Forelæsninger, projektarbejde og øvelser.
Feedbackform
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback til artikel præsentationer.

Bemærkninger
Enkelte forelæsninger kan være på engelsk.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Afholdelse af to mundtlige oplæg (15 min. + 5 min. diskussion min. i grupper af 3-5).
 

HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformIngen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ved ordinær eksamen. Hvis krav til indstilling til eksamen ikke er opfyldt, kan det opfyldes senest to uger inden reeksamenen efter aftale med underviseren.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal studenten

 • opnå en forståelse af emnerne skitseret under ”viden” på niveau med det anbefalede kursusmateriale.
 • kunne demonstrere denne forståelse ved opgaveløsning blandt andet ved hjælp af illustrationer.
 • opnå et biologisk og biokemisk begrebsapparat på et niveau, hvor studenten kan forstå og redegøre for centrale emner indenfor struktur og funktion af makromolekyler samt struktur af celler og organismer (pro- og eukaryoter) og deres funktion, som inkluderer signaleringsmekanismer, mitose, meiose, reproduktion, genetik, replikation, transkription, translation, mutagenese, genomopbygning og genexpression.
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Eksamen3
E-læring10
Forberedelse118
Forelæsninger21
Projektarbejde12
Teoretiske øvelser42
I alt206
Gemt den 08-03-2017