Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIA04023U  Proteinkemi og enzymologi II Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Protein Chemistry and Enzymology II

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 4
Skemagruppe
Hele blok 4. Undervisningen er koordineret med Humanbiologi, og er derfor ikke placeret i en skemagruppe.
Kursuskapacitet60
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
  • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
  • Rasmus Hartmann-Petersen (10-786e766b7a6b78796b7446686f7534717b346a71)
Undervisere
Kaare Teilum, Michael Askvad Sørensen
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Teoretisk og praktisk kursus i proteinkemi og enzymologi. Det teoretiske kursus fokuserer på følgende temaer: "intracellulær proteinnedbrydning" og "foldningsrelaterede sygdomme". I den praktiske del af kurset opnås kendskab til proteinoprensning, proteinkarakterisering og steady-state enzymkinetik. Her benyttes bl.a. følgende metoder: kromatografi, elektroforese, spektroskopi, massespektrometri, proteinbioinformatik og molekylgrafik.

Målbeskrivelser

Undervisningen vil give de studerende en grundlæggende praktisk forståelse for protein- og enzymkemisk arbejde samt indblik i, hvordan proteiner fungerer i biologiske systemer.

De studerende opnår indblik i sammenhængen mellem proteiners kemisk-fysiske egenskaber og deres funktion samt i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, herunder databehandling og apparaturanvendelse. Desuden opnås træning i at skrive rapporter.

Viden:

De studerende opnår en grundlæggende forståelse for teorien og anvendelsen af en række proteinkemiske og enzymologiske metoder.

Færdigheder:

De studerende opnår basale laboratoriefærdigheder og får et detaljeret kendskab til anvendelsen af fusionsproteiner, affinitetskromatografi, enzymkinetik, elektroforese, detektionsmetoder mv.

Kompetencer:

De studerende opnår kompetencer i proteinkemisk og enzymologisk laboratoriearbejde, får indblik i sammenhængen mellem proteiners fysiske/kemiske egenskaber og funktion, samt opnår træning i læsning af originallitteratur og rapportskrivning.

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
Forelæsninger (i alt 8 timer), eksaminatorier (i alt 10 timer) samt laboratorieøvelser (i alt 60 timer)
Anbefalede faglige forudsætninger
Pensum i alle kurser fra blok 1, 2 og 3 forudsættes bekendt.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Godkendte øvelsesrapporter, godkendt øvelsesforløb samt mundtlig fremlæggelse af øvelsesresultater og tema-relateret originallitteratur.
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformIngen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset Proteinkemi & Enzymologi II skal den studerende have udført følgende på tilfredsstillende vis:

  • Deltaget i laboratoriekurset i Proteinkemi & Enzymologi II med design og udførelse af eksperimenter
  • Skrevet en rapport over laboratoriekurset, der skal indeholde: 1) en redegørelse for og vurdering af de benyttede proteinkemiske metoder og deres anvendelighed; 2) argumenter for og vurdering af de valg, der er foretaget undervejs; 3) argumentation for anvendte forsøgsprotokoller, 4) beskrivelse af databehandling, 5) præsentation af de opnåede resultater i form af grafer, geler, kromatogrammer, udskrifter, molekylgrafik og fundne værdier, 6) vurdering af fejlkilder og usikkerheder; 7) besvarelse af de spørgsmål, der er stillet til øvelserne
  • Givet en mundtlig præsentation, som indeholder en introduktion, præsentation af resultater og konklusion, af et delområde af kursets eksperimentelle del
  • Givet en mundtlig præsentation af et "selvvagt" proteins struktur og funktion på baggrund af molekylgrafiske analyser og litteratursøgninger
  • Givet en mundtlig præsentation, på baggrund af kritisk læsning af proteinkemisk originallitteratur og litteratursøgning, af et udleveret delområde inden for "proteomer", "proteasomet" eller "proteinfoldning og –misfoldning".
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger8
Eksamen10
Praktiske øvelser60
Forberedelse128
I alt206
Gemt den 08-03-2017