Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIA04004U  Komparativ anatomi Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Comparative Anatomy

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kursuskapacitet70
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
  • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
  • Nadja Møbjerg (8-7675776a726d7a6f486a717736737d366c73)
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Kursusindhold

Kurset indeholder en række forelæsninger samt praktiske øvelser, hvor udvalgte dyr studeres og deres anatomi og diversitet demonstreres.

Målbeskrivelser

Viden:
Kursets formål er at give den studerende en forståelse af, hvordan grundlæggende biologiske behov har fundet forskellige anatomiske og fysiologiske løsninger på tværs af den biologiske diversitet indenfor dyreriget med fokus på hvirveldyrene.

Færdigheder:
Der vil blive lagt vægt på at den studerende får et indblik i den komparative anatomi's fagterminologi, anvendelsesmuligheder og relevans for biomedicin, samt "hands-on" erfaringer i form af dissektioner af udvalgte arter ved de praktiske øvelser.

Kompetencer:
Kurset skal give den studerende en introduktion til det teoretiske grundlag, der skal til for at foretage et kritisk og hensigtsmæssigt valg af optimale modelorganismer til en given biomedicinsk undersøgelse.

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
Undervisningen løber over 7 uger og består af fælles forelæsninger mandag kl. 10-12 og af kombinerede forelæsninger og praktiske øvelser i form af holdundervisning tirsdag kl. 13-16 og fredag, Hold 1: kl. 9-12, Hold 2: kl. 13-16.
Feedbackform
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Underviser giver skriftlig feedback på skriveøvelse udført i grupper og mundtlig feedback på studenterfremlæggelser. I forbindelse med studenterfremlæggelser indgår ligeledes peerfeedback.

Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformEkstern censur
Reeksamen

Skriftlig eksamen (som ordinær).

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen af den skriftlige prøve sker på baggrund af en samlet vurdering af besvarelserne på enkeltopgaver i det stillede opgavesæt. Prøven er bestået, når den studerende udviser et tilstrækkeligt kendskab til fagets terminologi, hvirveldyrenes diversitet og de gennemgåede organsystemers anatomi og fysiologi.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Eksamen2
Forberedelse153
Forelæsninger30
Praktiske øvelser21
I alt206
Gemt den 08-03-2017