Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

NBIA04003U  Biokemi Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Biochemistry

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 blok
Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kursuskapacitet90
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
  • Biologisk Institut
Kursusansvarlig
  • Martin Willemoës (9-7d6f72726b73756b7946686f7534717b346a71)
Gemt den 08-03-2017
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i kemi (medicinalkemi)
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Kursusindhold

Introducerende teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på det basale stofskifte. Emnerne er glykolyse, glykoneogenese, pentosephosphatreaktioner, glykogenmetabolisme, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering, lipidmetabolisme (fedtsyrer, triglycerider, cholesterol), membraner og transport, nitrogenmetabolisme (aminosyrer, urinstofcyklus) og nukleotidmetabolisme samt de processer som forbinder dem.

Målbeskrivelser

Kursets formål er at give indsigt i hvordan organismer får den nødvendige energi samt at give et grundlæggende kendskab til metaboliske processer i mennesker.

Ved kursets afslutning er den studerende i stand til at:

Viden:
a) demonstrere en forståelse for de nævnte metaboliske processer ved at kunne redegøre for deres formål, substrater, produkter, enzymer, cofaktorer, energiomsætning, og reaktionsligninger
b) berette indgående om reaktionstyper samt coenzymfunktioner fra ovenstående processer med angivelse af specifikke eksempler
c) skitsere lokaliseringen af nedenstående processer på celle- og organismeniveau

Færdigheder:
d) udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og at demonstrere en kvantitativ forståelse af disse
e) redegøre for strukturer og egenskaber af kulhydrater, lipider, aminosyrer, og nukleotider

Kompetencer:
f) beskrive mekanismer involveret i reguleringen af nedenstående processer
g) perspektivere metaboliske sygdomme og hvordan de kan opstå ud fra processerne i stofskiftet
h) sammensætte processerne og forklare hvordan de er integreret og koordineret i organismen.

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Undervisningsform
Forelæsninger, gruppediskussioner og opgaveregning. Maksimum 12 konfrontationstimer pr. uge.
Forelæsninger (i gennemsnit 3 forelæsninger/uge) og eksaminatorier (2 x 2 timer/uge). Læseplan, klokkeslet og sted for undervisningstimerne vil blive oplyst senere på kursets hjemmeside.
Feedbackform
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Anbefalede faglige forudsætninger
Pensum i kurset Almen Kemi forventes bekendt.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins skala
CensurformEkstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen på 45 minutter uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Topkarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets mål uden væsentlige mangler. Se i øvrigt målbeskrivelsen.

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Eksamen3
Forelæsninger21
Teoretiske øvelser28
Forberedelse154
I alt206
Gemt den 08-03-2017