HVKK0311AU  Visuel kultur/Kunsthistorie - Materialisme

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Visuel Culture/Art History: Materialism

Kursusindhold

Materialisme vender tilbage! Om struktur, stof, performativitet og affekt.

 

Ideen om det materielle som en vigtig faktor i aktuel humaniora har de seneste år udviklet sig som en stærk ny ide efter flere årtier med fokus på strukturelle forhold i termer af betydning, sprog og diskurs, ofte samlet i begreber om repræsentation.

 

Det materielles tilbagekomst er ikke så underlig. Materielle forandringer er i dag blevet en afgørende problemstilling som rækker fra nye forståelser af hjerne og kognition som neurobiologisk stof, over ANT, actor-net work systemers materialitet, materialkultur og antropologi, ny interesse for miljøforandringer gennem fokus på menneskelig påvirkning, det antropocene, hyperobjekter mm., feministers og kritiske teories interesser for krop og 'vibrant matter', interesse for rigdom og materialitet efter finanskrisen, ideer om stoflig praksis og nonrepresentation, samt nye filosofiske debatter om spekulativ materialisme og realitet. Vi kigger på materialismens tilknytning til det visuelle, herunder haptisk visualitet og affekt, og objekt-orienteret ontologi relateret til vitalitet og agens i non-humane objekter, herunder robotter.

 

Kurset giver et førstehånds indtryk af det nye felt, gennem introduktioner til det centrale ideer, baseret på Bruno Latour, Karen Barad, Jane Bennett, Daniel Mieller, Nigel Thrift, Steven Shaviro, Timothy Morton, Laura Marks, og Rosi Braidotti, samt ny forståelser af ideer om stof i den historiske fænonomenologi og i ikke-vestlige kulturer (Japan).

 

Kurset består af 3x4 lektioner af 3 timer som behandler baggrund og to casefelter:

1. Den nye materialisme, fra struktur til stof (4 gange, Gunhild og Anders)

2. Case 1: krop, teknologi og performativitet (4 gange, Gunhild)

3. Case 2: transvisualitet: det visuelle som stof og non-representation (4 gange, Anders).

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420