Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HTYÅ00951U  ÅU TYS - Modul 1: Det tyske sprog i Europa og Danmark Årgang 2017/2018

Engelsk titel
ÅU TYS - Module 1: German in Europe and Denmark

Kursusinformation

SprogTysk
Delvist på dansk.
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Vejledende tidspunkt onsdag kl. 18-21. Afvent skemalink
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusansvarlig
  • Anna Lena Sandberg (5-6673736678456d7a7233707a336970)
Gemt den 24-03-2017
Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

  • redegøre for det tyske sprogs grundlæggende lingvistiske rammer, dets variation, udbredelse, historie og samspil med dansk
  • anvende grundlæggende udtaleregler
  • søge, anvende og formidle informationer, der relaterer sig til det tyske sprog i et overordnet, herunder kulturelt perspektiv
  • afkode lydskrift
Undervisningsform
Forelæsninger og øvelsestimer
Tilmelding
Eksamen
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning18
Forberedelse186,75
I alt 204,75
Gemt den 24-03-2017