HTYÅ00951U  AFLYST ÅU TYS - Modul 1: Det tyske sprog i Europa og Danmark

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

AFLYST ÅU TYS - Module 1: German in Europe and Denmark

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for det tyske sprogs grundlæggende lingvistiske rammer, dets variation, udbredelse, historie og samspil med dansk
 • anvende grundlæggende udtaleregler
 • søge, anvende og formidle informationer, der relaterer sig til det tyske sprog i et overordnet, herunder kulturelt perspektiv
 • afkode lydskrift
Forelæsninger og øvelsestimer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse
 • 186,75
 • I alt
 • 204,75