HTEB00562U  Teater- og performancestudier: Teaterhistorie 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theatre History 1

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kurset i teaterhistorie for grundfag og BA-tilvalg giver et overblik over teatrets og scenekunstens historie fra antikken til i dag. Forløbet er tilrettelagt kronologisk og består af 14 undervisningsgange med forelæsninger og kollokvier og 7 øvelses-/seminargange (hvor holdet er delt i to: et tirsdags formiddagshold og torsdags eftermiddagshold).

Kurset har til formål at bibringe den studerende færdigheder i at genkende, vurdere og perspektivere teatrets og scenekunstens udvikling og udtryk gennem tiderne ud fra en række forskellige tematiske, stilistiske og kulturhistoriske kontekster.

I løbet af kurset skal de studerende have godkendt to mindre skriftlige opgaver. De to opgaver indgår sammen med en sammenfattende refleksion over undervisningsforløbet i den portfolio, der dokumenterer aktiv undervisningsdeltagelse.

 

 

Grundbog oplyses senere.

Holdundervisning plus seminarhold samt videoforevisninger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 104
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 42
 • Seminar
 • 21
 • I alt
 • 210