HSPK04031U  Spansk - Grammatik og kognition (KA tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Grammar and cognition

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for udvalgte centrale konstruktionstyper i spansk grammatik 
 • at identificere en grammatisk problemstilling 
 • at anvende det relevante begrebsapparat og selvstændigt gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling, herunder forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer 
 • at selvstændigt udforme en systematisk og klar fremstilling af analysen og formidle den klart og sammenhængende
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,75
 • I alt
 • 204,75