HSPB10251U  Spansk - Tekstanalyse 2 (BA tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Textual analysis 2

Kursusindhold

Fagelementet består af forløbet Tekstanalyse 2 inkl. en forelæsningsrække.

Undervisnings- og arbejdsformen vil veksle mellem fællesforelæsninger (på institutniveau) og holdundervisning (på faget).

Fællesforelæsningerne omhandler de vigtigste litteraturkritiske skoler mens holdundervisningen vil centreres omkring analysen af det opgivne værk samt evt. også af andre opgivne tekster.

 

Forelæsningsrækken i Litteraturteori indgår som en integreret del af undervisningen.
Forelæsningsrække samt holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • I alt
  • 204,75