HSPB10201U  Spansk - Syntaktisk analyse (BA tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spansk - Syntactical analysis

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse. Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser. Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Materiale: omfang svarende til:

  • Jan Mogensen: Spansk Grammatik
  • Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk
Holdundervisning
Samlæses med BA Spansk: Syntaktisk analyse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 26,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 68,25