HSPB00861U  Spansk - Bachelorprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Bachelor’s Project

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for spansk sprog, litteratur eller historie og samfunds-forhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af spansksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk spansk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Der opnåes færdighed i:

 • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for spansk sprog, litteratur eller historie og samfunds-forhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af spansksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk spansk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5