HSPB00851U  Spansk - Valgfag

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Elective subject

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen af det relevante materiale
Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges sammen med prøven i Spansk BA: Valgfag, mundtlig formidling (HSPB00852E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den af eksaminanden udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 217
 • I alt
 • 273