HSPB00732U  Spansk - Tekstanalyse 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Text analysis 1

Kursusindhold

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget. I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen. På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen. Der udbydes tekstanalyse forelæsninger som supplering til kurset

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75