HSPB00701U  Spansk - Digitale indgange til spansk sprog og kultur

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Spanish - Digital Sources to Spanish Language and Culture

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

  • at bruge store internetbaserede sprogkorpora til belysning af fænomener inden for spansk sprog og kultur
  • at bruge den basale terminologi inden for studiet af forholdet mellem spansk sprog og kultur, og inden for elementær korpuslingvistik.

 

Kursusforløb samt projektarbejde under supervision.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 122,5
  • Holdundervisning
  • 14
  • I alt
  • 136,5